• Budeme se za vás modlit. Žalm 145,18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. více
  • Poznejte Bibli blíže Matouš 11,28: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. více
  • Před vámi jsou lepší věci, než ty, které jsou za vámi. Žalm 37,5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. více

Úvod

Kdo přinesl moderní Evropě ten největší ze všech příběhů? Křesťanství se svými starobylými kulisami! Je zaznamenán a dva tisíce let předáván čtyřmi evangelii. Nejstručněji vyjádřeno pojednávají o životě, sebe oběti a vzkříšení Ježíše Krista, skrze kterého do lidských dějin jedinečným způsobem sestoupil Bůh. Jeho příběh zve k následování. Je součástí naší civilizace a otištěn v lidských životech, v každé rodině i vztahu, kde mírou lásky je obětavost, odpouštění, ochota snášet křivdy.

Srdečně a na viděnou Josef Dvořák, kazatel CASD

Partneři