EN | CS
Mezinárodní sbor adventistů
Praha-Lhotka

Aktivity

Biblická zpráva aktuálně 12. - 26. 6. 2023.

Aktivity sborového společenství jsou plánovány s ohledem na tematické soboty. Informace získáte u vedoucího sboru.

MěsícTéma soboty Sbírka
Leden

Den modlitby a půstu
Den zdraví
10 dní modliteb
Den náboženské svobody

Sbírka DNS
Únor

Den osobní evangelizace
Národní týden manželství

 
Březen

Modlitební den žel
Den adventistického rádia AWR
Den dětí a mládeže
Modlitební týden mládeže
Den křesťanského vzdělávání

Sbírka pro AWR
Sbírka MTM
Sbírka 13. soboty

Duben

Den modlitby a půstu
Rozdávání misijních knih
Den služby lidem se speciálními potřebami

Sbírka pro projekty Hope Channel
Květen

Den jednoty v misii
Modlitba za ADRU Česká republika
Den zdraví v rámci EUD
Den modlitby za ohrožené děti

Sbírka pro ADRA ČR
Červen

Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy
Den služby žen
Den uprchlíků

Sbírka 13. soboty
Červenec

Den modlitby a půstu
Den misie
Den evangelizace prostřednictvím médií
Sobota dětí

 
Srpen

Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální misie
Den zakládání sborů
Den vzdělávání
Den prevence zneužívání a domácího násilí

 
Září

Sbírka na stavební projekty sdružení
Týden rodinné soudržnosti
Sbírka pro celosvětovou misii
Den Klubu Pathfinder

Sbírka stavební
Sbírka pro Generální konferenci
Sbírka 13. soboty

Říjen Den modlitby a půstu
Den kazatelské služby
Den Daru proroctví
Sobota stvoření
Sbírka pro potřeby DC ADRA ČR
Listopad Modlitební týden
e-Modlitební týden mládeže
Den sirotků a opuštěných dětí
Sbírka modlitebního týdne pro projekty Globální misie
Prosinec  Den křesťanského správcovství Sbírka 13. soboty

 Vyhledávání v Bibli (český ekumenický překlad)

Partneři